web analytics
ް މުނިފޫހި ފިލުވުން

ޗީޓް އިިންޑިއާގެ ޓްރެއިލާ ނެރެފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ސޯމިކް ސެން ޑައިރެކްޓުކުރާ ފިލްމު “ޗީޓް އިންޑިއާ”ގެ ޓްރެއިލާ ނެރެފިއެވެ.
ތައުލީމީ ނިޒާމުގައި ހުރި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކުގެ މައްޗަށް އުފައްދާ އެފިލްމުގެ ޓްރެއިލާ އިއްޔެ ނެރެފައިވާއިރު ގިނަ ބަޔަކަށް ވަނީ އެޓްރެއިލާ ކަމުގޮސްފައެވެ. މިހާ ތަނަށް ނުވަ ހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޓްރެއިލާ ބަލާފައިވާއިރު މިއީ ހަގީގީ ހާދިސާއަކަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ފިލްމެއް ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އިމްރާން ހާޝްމީ ލީޑު ރޯލުން ފެނިގެންދާ އެފިލްމުގައި އޭނާ އާ އެކު ލީޑު ބަތަލާގެ ރޯލުން ފެނިގެންދަނީ ޝްރެޔާ ދަންވަންތަރީ އެވެ. ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ޖުލައި މަހު ފަށާފާއިރު ފިލްމު ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ އަހަރު ޖެނުއަރީ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

އިމްރާން ހާޝްމީ އެންމެ ފަހުން ފެނިފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރު ‘ބާދްޝާހޯ’ އިންނެވެ. އެފިލްމަށް ފަހު އޭނާ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ‘ޖީތޫ ޖޯޝް” ގައެވެ. މިއީ ޝްރެޔާ ކުޅޭ ފުރަތަމަ ބޮލީވުޑު ފިލްމެވެ. ސްރެޔާ މީގެ ކުރިން ފެނިގެންދިޔައީ ތަމަޅަ ފިލްމުތަކުންނެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ކުޅެފައިވާ ބައެއް ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ޖޯޝް، ސްނޭހާ ގީތަމް އަދި ދަ ގާލް އިން މީ ހިމެނެއެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ކަންގަނާގެ ގޭގެ ކައިރީގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ

ސުވާދީބު

އިންޑިޔާގެ ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީ އިން ޕާކިސްތާނުގެ ތަރިން ދުރުކުރަނީ

ސުވާދީބު

ވާނި ކަޕޫރު އަނެއްކާ ވެސް ސާޖަރީއެއް ހަދައިފި

ސުވާދީބު
Share