web analytics
ޙަބަރު

ކާނަލް ނާޒިމްގެ އަނބިކަނބަލުން ޖަލުގައި އޮރިޔާން ކުރިކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެ

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ކާނަލް (ރޓޑ) މުޙައްމަދު ނާޒިމުގެ އަނބިކަނބަލުން، އޭނާއާ ބައްދަލު ކުރައްވަން ޖަލަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން އޮރިޔާން ކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނާޒިމް މިހެން ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން ފެށުމުގެ ގޮތުން މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޙަފްލާއެއްގައެވެ.

މި ޙަފްލާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި އެންމެ ބޮޑެތި އަނިޔާތައް ލިބުނު އެކަކީ އޭނާކަމުގައެވެ. އެގޮތުން، އޭނާ ޖަލުގައި ހޭދަ ކުރެއްވި ތިން އަހަރާއި ނުވަ މަހުގެ މުއްދަތުގައި އަނބިކަނބަލުންނާއި ދަރިން ޖަލަށް ވަޑައިގެންވުމުން އެތައް އަނިޔާއެއް ދެއްވިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

އެމްޓީޑީގެ އާންމު ޖަލްސާ އަދީބަށް ހާއްސަކޮށްފި

ސުވާދީބު

އިންޑިޔާއިން 200 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިއްޖެ ނަމަ ބޮންޑު ނުވިއްކާނަން: މިނިސްޓަރު

ސުވާދީބު

މޫނު ފޮރުވައިގެން ވަދެ ވައްކަންކުރީ މޫނު ދައްކައިގެން

ސުވާދީބު
Share